BIM

Metodyka BIM (Building Information Modeling & Management) to nowoczesny sposób realizacji projektów budowlanych polegający na:

 • wytworzeniu modelu informacyjnego planowanego i realizowanego obiektu, który będzie wirtualną repliką obiektu fizycznego,
 • posiadaniu modelu informacyjnego obiektu wraz z bazą danych „inteligentnych” i parametrycznych komponentów BIM, reprezentujących rzeczywiste elementy budynku/budowli, niosących informację nie tylko o ich geometrii i położeniu, ale m. in. ich zachowaniu, parametrach fizycznych, wzajemnych relacjach między nimi, czy zależnościach.

Zalety BIM:

 • minimalizacja błędów projektowych i ryzyka na etapie prac projektowych oznacza uniknięcie kosztowanych roszczeń i/lub robót dodatkowych na etapie budowy,
 • możliwość agregowania i archiwizacji wszystkich informacji o projekcie,
 • ułatwienie zarządzania obiektem po jego wybudowaniu

Działania:

 • wdrożenie
 • koordynacja
 • weryfikacja
 • analizy i symulacje
 • skanowanie 3D
 • georadary i radiodetekcja
 • innowacyjna geodezja
 • rzeczywistość wirtualna