Biznesplan/ Studium wykonalności

Opracowujemy dokumenty aplikacyjne, w tym Biznesplany/Studia Wykonalności, zarówno do instytucji publicznych finansujących projekty (środki Unii Europejskiej) jak i instytucji prywatnych (banki, fundusze inwestycyjne).