Wykonawstwo / Open book

BUDOWA INWESTYCJI OPARTA NA „OTWARTYCH KSIĘGACH”

  • Jawność і przejrzystość
  • Jedna marża zamiast ukrytych kosztów
  • Wybór podwykonawców i cen zakupu produktów i urządzeń
  • Zabezpieczenie prawne przed roszczeniami
  • Pełna dokumentacja inwestycji dostępna w trybie rzeczywistym online

Link do filmu: https://vimeo.com/429887062