Peter Murphy

Dyrektor Zarządzający Quantum Global SolutionsEkspert w dziedzinie inżynierii projektów i zarządzania, co pozwoliło mu poprowadzić jedną z najbardziej dynamicznych i odnoszących sukcesy firm konsultingowych w blisko wschodnim regionie, oferującą szereg komercyjnych, kontraktowych, planistycznych i innowacyjnych usług medialnych dla branży budowlanej. Peter posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem) w dziedzinie inżynierii lądowej . Absolwent University of London.