Start

ZOBACZ...

B-Act Open Book

Open Book

nasze Usługi

tak wspieramy naszych Klientów

Manager Projektu

Udana inwestycja musi mieć dobrego menedżera, od powstania pomysłu do zakończenia realizacji. Menedżer musi umieć połączyć wszystkie etapy realizacji inwestycji – każdy z tych etapów niesie konsekwencje dla następnego. Bez spojrzenia na całość pod kątem skutków dla rozliczeń końcowych, ewentualnych sporów między stronami i ekonomicznych lub społecznych efektów w trakcie eksploatacji, inwestycja może się nie powieść. My skutecznie wyręczamy w tym inwestora.

Inżynier Kontraktu

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie inwestora, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe, prawne oraz kontrolowanie przebiegu procesu inwestycyjnego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi internetowych. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnimy od 1994 roku. Pełniliśmy te funkcje na kilkudziesięciu kontraktach/projektach w całej Polsce. Jesteśmy ekspertami w zakresie FIDIC. Kontrolujemy: jakość wykonania robót, postęp robót, koszty realizacji inwestycji, terminy umowne, wykonanie innych zobowiązań umownych stron.

Administrowanie Kontraktami Wykonawców i Roszczenia

POMAGAMY w: generowaniu i zabezpieczaniu dowodów do roszczeń, dopilnowywaniu wypełniania zobowiązań umownych, egzekwowaniu zobowiązań zamawiającego i podwykonawców, utrzymaniu jak najlepszej płynności finansowej kontraktu, pilnowaniu terminów umownych i harmonogramowaniu realizacji. Wdrażamy czytelne procedury roszczeniowe, wprowadzamy wzorce dokumentów, szkolimy pracowników Wykonawcy, kontrolujemy terminy kontraktowe, aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu roszczeń, reprezentujemy Wykonawcę. WIEMY JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ DLA WYKONAWCY, bo mamy blisko 20 letnie doświadczenie, w doradzaniu Zamawiającym i/lub Wykonawcom – zachodzi TRANSFER WIEDZY Z OBU STRON UMOWY. Naszym zadaniem jest ochraniać Wykonawcę, zadaniem Wykonawcy jest budować.

Tworzenie wizji celu

Każda inwestycja zaczyna się od pomysłu – Inwestor ma IDEĘ. Od IDEI do realizacji droga jest długa – my POMAGAMY ją rozpocząć. Sami opracowujemy lub doradzamy Inwestorowi przy procesie wyboru wykonawców i zlecania opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji: koncepcji, studiów wykonalności, projektów technicznych, analiz, wniosków do instytucji finansujących. Ten etap inwestycji jest niezmiernie ważny – od jego rzetelnego przeprowadzenia zależy powodzenie realizacji: już tutaj mogą powstać błędy, które zdecydują o istnieniu sporów na etapie realizacji, na tym etapie wycofanie się z inwestycji jest jeszcze stosunkowo tanie, tutaj ustala się pierwsze prognozy ekonomiczne dla inwestycji, teraz zapadają pierwsze decyzje dotyczące wyboru technologii i metod do zastosowania. Opracowywaliśmy lub doradzaliśmy przy opracowaniu kilkuset takich dokumentów, dla inwestycji wartych nawet ponad 1 mld PLN, w rozmaitych branżach: gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje transportowe, gospodarka odpadami, inwestycje komercyjne, inwestycje pożytku publicznego.

Harmonogramy

Punktem wyjścia do planowania inwestycji przygotowanie dokumentu noszącego zwykle tytuł – „harmonogram projektu”. W dużym uproszczeniu powinien zawierać: listę wszystkich zaplanowanych działań, szacowane terminy ich realizacji oraz osoby za nie odpowiedzialne. W zależności od potrzeb i skali złożoności projektu może on być także wzbogacony dodatkowo o: wyodrębnienie kamieni milowych (wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu), koszty poszczególnych działań, niezbędne zasoby na każdym z etapów, itp. Staramy się aby opracowane przez nas harmonogramy projektu były swoistą mapą do realizacji wszystkich działań w trakcie trwania inwestycji. Jeżeli na jakimś etapie projektu pojawiają się wątpliwości, to zawsze w pierwszej kolejności należy sięgać do karty projektu i tam szukać na nie odpowiedzi.

Analiza Metodą Wartości Wypracowanej

Earned Value Method (EV) to specjalistyczne narzędzie służące do śledzenia realizacji budżetów projektów. Opiera się o analizę zaawansowania wykonanej pracy w relacji planowanego budżetu i kosztów rzeczywistych. Rezultatem usługi doradczej jest dopasowane do realiów narzędzie śledzenia i raportowania realizacji budżetu projektów. Korzyści: możliwość śledzenia odchyleń kosztowych projektu w trakcie jego realizacji a nie tylko po, bieżące śledzenie rentowności projektów i rentowności całej inwestycji, pozwala łączyć czasową ocenę stanu zaawansowania realizacji robót z ich zaawansowaniem finansowym na tle wartości planowanych, pozwala szacować ostateczny koszt i termin zakończenia projektu na podstawie tendencji, jakie się ujawniły w dotychczasowej realizacji obiektu.

Szkolenia

Bazując na doświadczeniu wyniesionym z codziennej pracy jak i ponad dwudziestoletniej działalności, przedstawiciele firmy B-Act Sp. z o.o. prowadzą działalność szkoleniową w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej oraz stricte z realizacji inwestycji. Szkolenia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, na których teoria podpierana jest przykładami „z życia wziętymi” z prowadzonych przez Spółkę inwestycji. Kadra Trenerów nie jest wynajmowana pod kątem tematyki szkoleń, tylko wywodzi się z naszej organizacji. Gwarantujemy, iż ze wszystkimi zagadnieniami wchodzącymi w zakres szkolenia nasi Trenerzy zetknęli się „w życiu codziennym” przy realizacji wielomilionowych inwestycji.

Audyty inwestycyjne

Celem audytu jest dokonanie oceny prawidłowości realizowanego procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji obszarów wrażliwych, które wcześniej czy później mogą doprowadzić do powstania nieprawidłowości, oraz zaproponowanie działań optymalizujących procesu inwestycyjny w przyszłości. Sprawdzamy zgodność działań Stron z umowami i prawem, wymogami instytucji finansujących i kontrolnych.

Projektowanie

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, tj. wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (Projekty budowlane i wykonawcze), uzyskiwanie Decyzji Środowiskowej, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów, Kosztorysów, między innymi, w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacyjne, wodociągowe), obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej. Ponadto świadczymy usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwony” i „żółty” FIDIC)

o Nas

Jesteśmy firmą rodzinną

Istniejemy od 1994 roku.

Nie mamy rozbudowanej, pionowej struktury, dokładamy wszelkich starań, by nasz zespół zaprzyjaźniał się ze sobą, porozumiewał w niesformalizowany sposób. To ułatwia i przyśpiesza komunikację. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni a decyzje podejmowane są szybciej. Nasi klienci nie muszą obcować ze skostniałą, zbiurokratyzowaną, odhumanizowaną organizacją, jak w przypadku dużych korporacji. Jesteśmy partnerem.

Pomagamy wykonawcom robót koncentrować się na tym, co potrafią najlepiej – na budowaniu

My załatwiamy dla nich to, w czym my jesteśmy fachowcami – harmonogramy, rozliczenia, roszczenia, obieg korespondencji. Pilnujemy rzetelnego wykonania strony formalnej kontraktów. Pomagamy optymalizować zaangażowanie zasobów. Uczymy.

Pomagamy inwestorom w realizacji ich wizji

Doradzamy przy rozwiązaniach technicznych, pomagamy wybrać dobrych wykonawców. Pilnujemy rzetelnego wykonania robót budowlanych. Dbamy o prawidłowe rozliczenia. Dbamy o zminimalizowanie konfliktów między stronami procesu inwestycyjnego. Staramy się “żyć projektem” razem z inwestorem.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jesteśmy specjalistami

Doradzamy Inwestorom i Wykonawcom w przeprowadzaniu inwestycji, w szczególności realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Jesteśmy partnerami dla Inwestorów – jako Inżynier Kontraktu, Manager Projektu jak również dla Wykonawców: jako Administrator Kontraktu. Kluczowa dla przedsięwzięcia jest faza koncepcyjna, której zwieńczeniem jest dokumentacja przetargowa (SIWZ) – dokument niezwykle istotny dla całego przedsięwzięcia. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji może skutkować składaniem roszczeń, które również skutecznie przygotowujemy. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi organizując szkolenia i studia podyplomowe, m. in. z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC (we współpracy z WSG w Bydgoszczy).

Mamy wszechstronny, zdolny i miły zespół

Naszą kadrę tworzą inżynierowie, prawnicy, ekonomiści – aby nasi klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego, różnorodnych zdolności i umiejętności naszego zespołu.

Lubimy nowe technologie i metody przetwarzania informacji

Nasza praca to usługi intelektualne, przetwarzanie informacji.  W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne – stawiamy na ograniczanie zużycia papieru, na mobilność i szybki dostęp do informacji dla klientów i dla naszego zespołu. Dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym nasi klienci z każdego miejsca na ziemi mogą uzyskać dostęp do informacji o swoich projektach.

Polityka Jakości i Środowiska

Głównym celem działalności Organizacji jest zarządzanie inwestycjami w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości oraz chroniąc środowisko naturalne. Aby to osiągnąć, działalność naszej Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością  i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:
 – ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie,
 – stałą i partnerską współpracę z Dostawcami,
 – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi rynkowej,
 – ciągłą poprawę działań środowiskowych Firmy,
 – postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 – zapobieganie zanieczyszczeniom,
 – szkolenie personelu celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska.

nasza Praca

Nasze wybrane projekty...

nasi Liderzy

Założyciele
Zarząd
 • Władysław Białachowski

  Partner

  Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wieloletni Rozjemca na Liście
 Ekspertów i Rozjemców SIDiR. Ma ponad 30-letnie
 doświadczenie w doradzaniu i realizacji inwestycji budowlanych w wielokulturowych zespołach w różnych krajach. Był doradcą ds inwestycji Emiratu Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu przy wielomilionowych inwestycjach infrastrukturalnych w kraju i za granicą, np. dla projektu Oczyszczalnia Ścieków dla Istambułu w Kucukcemece Prywatnie jest miłośnikiem tenisa, narciarstwa, wina, Toskanii, sztuki.

  image1
 • Aleksandra Białachowska

  Partner

  Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy, coach, public and internal relations. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w nadzorowaniu aministracji i finansów firmy. Posiada wieloletnie międzykulturowe doświadczenie zawodowe - Dubai Al Noor Center, International Women of Istanbul, International School of Istanbul. Prywatnie jest miłośniczką muzyki i sztuki, literatury, nart, nordic walking, slow-food, Toskanii

  image2
 • Miron Klomfas

  Prezes Zarządu

  Absolwent Szkoły
 Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wieloletnim Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia
 Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Ma ponad 15-letnie
 doświadczenie w doradzaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Był prelegentem na wielu konferencjach, szkoleniach i seminariach z zakresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zarządza Spółką od 13 lat. Prywatnie jest zapalonym biegaczem, traithlonistą i narciarzem, miłośnikiem żeglarstwa.

  image1
 • Jakub Białachowski

  Członek Zarządu

  Były Wiceprezes SIDiR, członek FIDIC Risk and Liability Committee, członek FIDIC Young Professionals Steering Committee, rozjemca na liście Ekspertów I Rozjemców SIDiR. Wykształcony w dziedzinie zarządzania, w biznesie konsultingu inżynierskiego pracuje od ponad 17 lat. Specjalizuje się w zarządzaniu firmą, roszczeniami i kontraktami opartymi o warunki FIDIC. Promuje ideę sprawiedliwego podziału ryzyka między stronami kontraktu. Prelegent na wielu konferencjach, szkoleniach i seminariach z zakresu realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Prywatnie miłośnik trekkingu, narciarstwa, żeglarstwa, slow-food, lifehacking.

  image2

Sukces zależy od wcześniejszego przygotowania

Konfucjusz

Dokonywanie rzeczy niemożliwych to niezła zabawa.

Walt Disney

Małe firmy są kręgosłupem naszego społeczeństwa

Tom Allen

nasza Historia

nasza Historia

 • /
  1994

  Początki działalności firmy

  Firma B-Act powstała w 1994 roku. Od początku działalności jest firmą rodzinną, założoną przez Ałeksandrę i Władysława Białachowskich.

 • /
  1994

  Pierwsze zlecenia

  Pierwszymi zleceniami realizowanymi przez firmę były badania profili osbowościowych w bydgoskich bankach, m.in. w Banku Spółdzielczym, Handlowym i PEKO S.A. Wykonaliśmy również studium optymalizacji kancelarii notarialnej Jerzy Obler.

 • /
  1995

  Pierwsze projekty

  Pierwszym dużym realizowanym przez nas projektem była Oczyszczalnia Ścieków w Białogórze - Etap II. Naszym, jak sie okazuje pionierskim w polskich warunkach, zadaniem na tym projekcie było opracowanie dokumentacji przetargowej, która była pierwszą opracowaną w Posce dokumentacją przetargową w oparciu o FIDIC . Kolejnym dużym zrealizowanym zleceniem była Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy ze studium wykonalności w Gminie Krokowa. Pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu podczas budowy oczyszczalni ścieków w Białogórze - Etap II. Od początku działalności firmy specjalizujemy się w opracowywaniu studiów wykonalności planowanych przez inwestorów inwestycji. Do pierwszych opracowanych studiów wykonalności należały: Studium Wykonalności modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu, Studium Wykonalności Gospodarki WodnoŚcikowej Gminy Wiązownica, Studium Wykonalności Gospodarki Ściekowej Gminy Sztum.

 • /
  2010

  Wystąpienie na dorocznej konferencji FIDIC w New Delhi

  Jakub Białachowski, nasz Członek Zarządu, występuje jako prelegent na dorocznej konferencji FIDIC w New Delhi.

 • /
  2011

  Autostrada A1 - zarządzamy roszczeniami na budowie jednego z odcinków

 • 06 /
  2011

  Załoga B-Act zajęła pierwsze miejsce w Pierwszych Morskich Regatach PKPP Lewiatan w Splicie, Chorwacja

 • 07 /
  2011

  Zostaliśmy laureatami konkursu PKPP Lewiatan na „PRACODAWCĘ REGIONU”!

 • 12 /
  2011

  Znaleźliśmy się w broszurce poświęconej Dobrym Praktykom w zakresie stosowania koncepcji FLEXICURITY

  wydanej przez PKPP Lewiatan.

 • 02 /
  2012

  Zostajemy członkiem Związku Pracodawców Branży Infrastruktury

 • 03 /
  2012

  Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Jakub Białachowski, został Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

 • 10 /
  2012

  Udział w Walnym Zgromadzeniu FIDIC w Seoul’u w Korei Płd.

  Członek Zarządu B-Act Sp. z o. o., Jakub Białachowski przedstawicielem Polski na Walnym Zgromadzeniu FIDIC w Seoul’u w Korei Płd.

 • 10 /
  2012

  Właściciel naszej firmy - pan Władysław Białachowski - w ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców “Biznes. Dobry Wybór”.

  Wybrani przedsiębiorcy znaleźli się w ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców, która skupia 120 biznesmenów. Projekt "Biznes. Dobry wybór" był elementem kampanii prowadzonej przez Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

 • 11 /
  2012

  Organizujemy Seminarium „Inwestycja jako tor przeszkód – jak go skutecznie pokonać?”

  Seminarium odbyło się w Windsor Palace Hotel and Conference Center w Jachrance k/Warszawy. Grupą docelową byli wszyscy przedstawiciele procesu inwestycyjnego: Zamawiający/Inwestorzy, Wykonawcy i Konsultanci.

 • 01 /
  2013

  Nasza usługa - Administrowanie Kontraktami Wykonawców Robót - doceniona Medalem Europejskim!

  Medal Europejski jest wyróżnieniem, który nagradza wyroby i usługi oferowane na terenie Polski, które spełniają wszelkie standardy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej (wymagane prawem normy, odpowiednie licencje, patenty, itd.). Nominacje przedstawia Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

 • 05 /
  2013

  Zajęliśmy 1 miejsce w Rankingu

  w kategorii "Mikro, małe i średnie firmy wspierające dokształcających się pracowników".

 • 05 /
  2013

  Prezes Zarządu Miron Klomfas prelegentem na Seminarium pt.:

  zorganizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu w dniu 21.05.2013 r. w Kielcach. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń pierwszego dnia XIX Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego „Autostrada – Polska”. Nasz przedstawiciel opowiadał o niuansach związanych z prowadzeniem trudnego projektu drogowego, a zarazem naszego sztandarowego - budowy drogi powiatowej w Świdnicy.

 • 06 /
  2013

  Zorganizowaliśmy seminarium dla członków Business Centre Club “Realizacja inwestycji jako tor przeszkód - jak go skutecznie pokonać?”. Prezes Zarządu Miron Klomfas był prelegentem.

  "Seminarium skierowane było w szczególności do Inwestorów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych realizacją projektów inwestycyjnych w Polsce. W toku seminarium uczestnicy nabyli wiedzę wzbogaconą przykładami i anegdotami w zakresie kluczowych kwestii: jak odpowiednio planować i przygotować Inwestycję do realizacji oraz ją zakończyć w założonym czasie i budżecie".

 • /
  2013

  Prezes Zarządu B-Act Sp. z o. o. Pan Miron Klomfas został powołany do Rady Projektu Eco Talent 2013.

  Projekt Eco Talent powstał z inicjatywy firmy Amber Eco Sp. z o. o., która ma na celu promowanie ekologicznych rozwiązań w działaniach biznesowych. Dokładnie takie samo założenie ma projekt  Eco Talent. Działa on na szerokim obszarze ochrony środowiska. Jego celem jest wspomaganie innych przedsiębiorstw w szukaniu najbardziej korzystnych rozwiązań ekologicznych i buduje najlepsze Programy Gospodarki Odpadami.

 • /
  2014

  Wystąpienie na dorocznej konferencji FIDIC w Rio de Janeiro.

  Jakub Białachowski, nasz Członek Zarządu, występuje jako prelegent na dorocznej konferencji FIDIC. Temat wystąpienia “Boost our capacity building and creativity by freeing up time and providing inspiring working environments.”

 • 03 /
  2015

  Wystąpienie na konferencji regionalnej FIDIC w Bukareszcie.

  Jakub Białachowski, nasz Członek Zarządu, występuje jako prelegent na regionalnej konferencji FIDIC. Temat wystąpienia obejmował zaburzenie alokacji ryzyka w publicznych kontraktach opartych o wzór umowy FIDIC w Polsce.

 • 06 /
  2015

  Prezes Zarządu Miron Klomfas zdobywa tytuł IRONMAN na zawodach w Klagenfurcie, Austria

 • 09 /
  2017

  Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Skontaktuj się z nami
B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 49, fax (52) 321 11 99, e-mail: hq@b-act.com.pl