Zaloguj się

Od 1994r. skutecznie zarządzamy projektami

 

darmowa porada

 

nasi eksperci na konferencje

 

 


Manager Projektu

 • wizja celu – koncepcja, studium wykonalności
 • projektowanie
 • pozyskanie źródeł finansowania
 • wybór wykonawcy robót
 • nadzór nad realizacją
 • rozliczenie końcowewizja

Tworzenie wizji

 • koncepcje techniczne
 • koncepcje rozwiązań wariantowych
 • studia wykonalności
 • analizy istniejącej dokumentacji projektowej
 • wnioski do instytucji finansowych
 • projektowanie
 • dokumenty przetargowe


inżynier

Inżynier Kontraktu

 • prowadzenie kontraktów wg procedur FIDIC
 • nadzór jako inspektor nadzoru
 • opiniowanie roszczeń
 • rozliczenia
 • kwalifikacja wydatków
 

Kontrakt - roszczenie

Administrowanie Kontraktami Wykonawców

 • zarządzanie obiegiem dokumentów
 • zarządzanie roszczeniami
 • uzyskiwanie zapłaty za roboty dodatkowe
 • uzyskiwanie zatwierdzeń materiałów
 • wprowadzanie rozwiązań równoważnych
 • raportowanie
 • rozliczenia


 

Powody, dla których warto korzystać z naszych usług

Jesteśmy firmą rodzinną

Istniejemy od 1994 roku. Nie mamy rozbudowanej, pionowej struktury, dokładamy wszelkich starań, by nasz zespół zaprzyjaźniał się ze sobą, porozumiewał w niesformalizowany sposób. To ułatwia i przyśpiesza komunikację. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni a decyzje podejmowane są szybciej. Nasi klienci nie muszą obcować ze skostniałą, zbiurokratyzowaną, odhumanizowaną organizacją, jak w przypadku dużych korporacji. Jesteśmy partnerem.

Pomagamy wykonawcom robót koncentrować się na tym, co potrafią najlepiej - na budowaniu

My załatwiamy dla nich to, w czym my jesteśmy fachowcami - harmonogramy, rozliczenia, roszczenia, obieg korespondencji. Pilnujemy rzetelnego wykonania strony formalnej kontraktów. Pomagamy optymalizować zaangażowanie zasobów. Uczymy.

Pomagamy inwestorom w realizacji ich wizji

Doradzamy przy rozwiązaniach technicznych, pomagamy wybrać dobrych wykonawców. Pilnujemy rzetelnego wykonania robót budowlanych. Dbamy o prawidłowe rozliczenia. Dbamy o zminimalizowanie konfliktów między stronami procesu inwestycyjnego. Staramy się 'żyć projektem' razem z inwestorem.

Mamy wszechstronny, zdolny i miły zespół

Nasz zespół to inżynierowie, prawnicy, ekonomiści, politolodzy - aby nasi klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego, różnorodnych zdolności i umiejętności naszego zespołu.

Lubimy nowe technologie i metody przetwarzania informacji

Nasza praca to usługi intelektualne, przetwarzanie informacji.  W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne - stawiamy na ograniczanie ilości papieru, na mobilność i szybki dostęp do informacji dla klientów i dla naszego zespołu. Dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym nasi klienci z każdego miejsca na ziemi mogą uzyskać dostęp do informacji o swoich projektach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jesteśmy specjalistami

Doradzamy Inwestorom i Wykonawcom w przeprowadzaniu inwestycji, w szczególności realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Jesteśmy partnerami dla Inwestorów - jako Inżynier Kontraktu, Manager Projektu jak również dla Wykonawców: jako Administrator Kontraktu. Kluczowa dla przedsięwzięcia jest faza koncepcyjna, której zwieńczeniem jest dokumentacja przetargowa (SIWZ) – dokument niezwykle istotny dla całego przedsięwzięcia. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji może skutkować składaniem roszczeń, które również skutecznie przygotowujemy. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi organizując szkolenia i studia podyplomowe, m. in. z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC (we współpracy z WSG w Bydgoszczy).

 

Należymy do:

     BCC