Jan Styliński

Adwokat,prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP, członek Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Aplikacja adwokacką przy ORA Warszawa.