Małgorzata Rogowicz Angierman

PrawnikPosiada wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny od 1984 roku do 2024 r., rozjemca FIDIC z listy Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego. W latach 2010- 2013 Prezes Sądu Arbitrażowego w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

 

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Doświadczenie zdobywała jako radca prawny, jak również członek organów zarządzających podmiotami gospodarczymi w Polsce i zagranicą.

 

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami budowlanymi FIDIC, dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów w projektach budowlanych.