Jakub Białachowski

Dyrektor działu ds. Administrowania KontraktamiPosiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie inżynierskim oraz w realizacji projektów infrastrukturalnych w oparciu o warunki FIDIC. Jest ekspertem w zakresie rozliczania projektów, zarządzania ryzykiem i roszczeniami. Absolwent SGH.