Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia B-Act S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

29.04.2024

 

Zarząd Spółki „B-Act” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 maja 2024 r., które odbędzie się o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Opara przy ul. Kordeckiego 12/3 w Bydgoszczy. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik nr 2 – Uchwały

Załącznik nr 3 – Formularz do głosowania

29.01.2024

 

Zarząd Spółki „B-Act” S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lutego 2024 r., które odbędzie się o godzinie 9.00 w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 128. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, proponowane zmiany Statutu Spółki.

 

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Proponowane zmiany treści Statutu Spółki