Adam Białachowski

Prezes ZarząduEkspert w dziedzinie: zarządzania projektami i kontraktami, optymalizacji przepływów pieniężnych w kontraktach budowlanych, zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC, strategii dochodzenia roszczeń i zarządzania relacjami z klientem.

Posiada tytuł Licencjacki z zakresu Administracji Biznesu z Saint Joseph’s University w Filadelfii, tytuł Magistra z Zarządzania z Uniwersytetu Harvarda oraz tytuł Magistra z Finansów i Rachunkowości z Akademii Leona Koźmińskiego.