Radosław Kozłowski

Dyrektor TechnicznyZe Spółką związany od 21 lat. Inżynier budownictwa, posiada uprawnienia wykonawcze w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, niezależny konsultant SIDIR. Ekspert w zarządzaniu roszczeniami i ryzykami kontraktowymi, analizie zmian kosztów budowlanych, rozliczaniu inwestycji i dokumentacji przetargowej.