Spółka

B-Act S.A.
ul. Paderewskiego 24,
85-075 Bydgoszcz,
NIP 5542415384,
KRS 0001000390, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Władysław Białachowski (Pobierz PDF)

Założyciel B-Act; Akcjonariusz posiadający powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

 

Peter Murphy (Pobierz PDF)

Dyrektor Zarządzający Quantum Global Solutions; Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Prof. Nadzwyczajny Przemysław Drapała (Pobierz PDF)

partner zarządzający kancelarią JDP; Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Jan Styliński (Pobierz PDF)

Adwokat; Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Mariusz Dobrzeniecki (Pobierz PDF)

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Członek rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Adam Władysław Białachowski (Pobierz PDF)

Prezes Zarządu