Mariusz Dobrzeniecki

Prezes Polskiej Izby Inżynierów BudownictwaOstatnie dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezes Zarządu PEKUM powołany od 2005 r. Pan Mariusz jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.