NASZE USŁUGI

Inżynier kontraktu / Inwestor zastępczy

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie inwestora, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe, prawne oraz kontrolowanie przebiegu procesu inwestycyjnego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Administrowanie kontraktem

Pomagamy w generowaniu i zabezpieczaniu dowodów do roszczeń, dopilnowywaniu wypełniania zobowiązań umownych, egzekwowaniu zobowiązań zamawiającego i podwykonawców, utrzymaniu jak najlepszej płynności finansowej kontraktu, pilnowaniu terminów umownych i harmonogramowaniu inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

Skuteczność procedury roszczeniowej zależy od przestrzegania warunków umownych oraz obowiązującego prawa, w szczególności terminowego wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych zawartych w umowie. Odpowiednio prowadzona procedura roszczeniowa daje możliwość rozstrzygania sporu na gruncie kontraktu, co prowadzi do ograniczenia lub eliminacji kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, zdobyte w toku realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, obiektów kubaturowych i przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy w zakresie technicznym, prawnym i ekonomicznym, związane z inwestycjami budowlanymi.
Mogą one stanowić materiał „do przekonania” drugiej Strony lub stanowić dowód w sprawie. W zespole swym posiadamy biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Szkolenia

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą. Oferujemy kompleksowe szkolenia na najwyższym poziomie. Gwarantujemy wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Kadra wykładowców nie jest wynajmowana pod kątem tematyki szkoleń, tylko wywodzi się z naszej organizacji. Szkolenia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, na których teoria podpierana jest przykładami „z życia wziętymi”.


Prowadzimy szkolenia ze wszystkich zagadnień procesu inwestycyjnego, między innymi:


  • realizacja inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
  • dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej,
  • zarządzania procesem inwestycyjnym,
  • zarządzanie ryzykiem i roszczeniami,
  • administrowanie kontraktami,
  • zmiany w prawie, w tym prawie budowlanym oraz prawie zamówień publicznych.