Skutecznie zarządzamy inwestycjami budowlanymi

O nas

SKUTECZNIE ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI

Wspieramy branżę budowlaną w zarządzaniu projektami i unikaniu sporów. Pełnimy funkcję inżyniera kontraktu oraz administratora kontraktu na inwestycjach budowlanych. Wykonujemy też ekspertyzy związane z inwestycjami.

Od ponad ćwierć wieku prowadzimy projekty w zakresie zarządzania, doradztwa i nadzoru przy realizacji inwestycji budowlanych.

CZŁONKOSTWA

Należymy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa,  Ogólnopolskiego Związku Projektantów i Inżynierów oraz Harvard Club of Poland.

OBECNOŚĆ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Realizujemy liczne projekty w Polsce, na Ukrainie, krajach bałtyckich, Brazylii i na Bliskim Wschodzie (Katar, Arabia Saudyjska).

Metodyka Pracy

BASECAMP

Jest to narzędzie pozwalające na pracę indywidualną i zespołową nad dokumentami, w tym m.in. na przechowywanie dokumentów. Spełnia ono także rolę zarządczą poprzez rozdzielanie zadań, kontrolę sposobu ich wykonywania oraz możliwość dyskusji na dany temat.

MICROSOFT TEAMS

Platforma Teams służy nam m.in. do utrzymywania kontaktu ze współpracownikami, prowadzenia z nimi rozmów na czacie i wideokonferencji. Microsoft Teams to również platforma do samodzielnej lub zespołowej pracy na plikach i koordynowania oraz organizacji pracy zespołu.

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW

1. Ekologiczne podejście
2. Szybkość przekazywania informacji
3. Bezpieczeństwo przekazywania danych
4. Bieżące monitorowanie wykonywanych czynności
5. Usystematyzowany sposób archiwizowania

WYRÓŻNIAMY SIĘ

Nasze działania oraz współpraca z Klientami opiera się na takich wartościach jak:ELASTYCZNOŚĆ, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, ZAUFANIE, INNOWACYJNOŚĆ

Elastyczność
Interdyscyplinarność
Zaufanie
Innowacyjność
Elastyczność
Interdyscyplinarność
Zaufanie
Innowacyjność

B-ACT w liczbach

>35

01

Obecnie realizowanych ponad 35 projektów w Polsce, na Ukrainie i w Brazylii.

120

02

Łącznie zatrudniamy 120 ekspertów, w tym blisko 50 na Ukrainie.

3 MLD

EUR

03

Wartość projektów, w których braliśmy udział przekracza 3 mld EUR.

14

04

Blisko 14 mln PLN przychodów w 2022 r. Wzrost 54% rdr.

104

05

Wartość obecnie realizowanych kontraktów oraz tych, gdzie mamy już podpisane umowy.

Masz pytanie? Napisz do nas!