Władysław Białachowski

Założyciel B-ActWieloletni Rozjemca na Liście Ekspertów i Rozjemców SIDiR. Legitymuje się ponad 45- letnim doświadczeniem jako doradca przy realizacji inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w przygotowywaniu, realizacji oraz rozjemstwach projektów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Prowadził inwestycje w wielokulturowych zespołach (kontrakty w Iraku, Dubaju, Polsce, Turcji). Od 2004 roku członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR), gdzie pełni funkcje: niezależnego inżyniera konsultanta w dziedzinie międzynarodowych procedur przetargowych i realizacji inwestycji według FIDIC, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD); i członka Sądu Koleżeńskiego SIDiR.