O NAS

SKUTECZNIE ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI

Jesteśmy inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. 


Doradzamy przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych.

CZŁONKOWSTWA 

Należymy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Harvard Club of Poland.

OBECNOŚĆ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Posiadamy biura zagraniczne na Ukrainie i w Rumunii. Pracujemy przy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej oraz hydrotechnicznej, przy których udział bierze ponad 35 naszych zagranicznych ekspertów.