B-ACT W LICZBACH

Pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego na inwestycjach budowlanych na terenie Polski, Ukrainy i Rumunii.


Łącznie współpracujemy z ponad 100 ekspertami w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i prawnych, z którymi realizujemy ponad 20 projektów budowlanych. Wartość projektów w których bierzemy udział przekracza 1,6 mld zł.