Budynek użyteczności publicznej

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krokowej

Wartość inwestycji: 5 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu