Budynek użyteczności publicznej

Budowa Gimnazjum Gminnego w Kosakowie

Wartość inwestycji: 33 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu