Budynek użyteczności publicznej

Rozbudowa systemu wspomagania służb w Olsztynie

Wartość inwestycji: 18 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu