Budynek użyteczności publicznej

Budowa Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy

Wartość inwestycji: 20 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu