Budynek użyteczności publicznej

Budowa obiektu obsługi morskiej w miejscowości Dębki

Wartość inwestycji: 5 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu