Budynek zabytkowy użyteczności publicznej

Prace konserwatorskie w zespole klasztornym Zakonu Pijarów w Krakowie

Wartość inwestycji: 19 mln zł

Funkcja: Inwestor Zastępczy