Infrastruktura drogowa

Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383

Wartość inwestycji: 29 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu