Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32 + 060 – 36 + 888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów

Wartość inwestycji: 36 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu