Infrastruktura drogowa

Budowa drogi powiatowej nr 3396D w Świdnicy

Wartość inwestycji: 100 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu