Infrastruktura drogowo-tramwajowa

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II

Wartość inwestycji: 410 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu