Infrastruktura hydrotechniczna

Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach

Wartość inwestycji: 15 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu