Infrastruktura hydrotechniczna

Wdrożenie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy

Wartość inwestycji: 56 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu