Infrastruktura wodno-ściekowa

Renowacja sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach Vaslui, Barlad, Husi i Negresti w Rumunii