Infrastruktura kolejowa

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża

Wartość inwestycji: 170 mln zł

Funkcja: Inżynier Kontraktu