Infrastruktura wodno-ściekowa

Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Mińsku Mazowieckim

Wartość inwestycji: 63 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu