Infrastruktura wodno-ściekowa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Wałcza

Wartość inwestycji: 100 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu