Infrastruktura wodno-ściekowa

Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa

Wartość inwestycji: 34 mln zł

Funkcja: Inżynier kontraktu