METODYKA PRACY

BASECAMP

Jest to narzędzie pozwalające na pracę indywidualną i zespołową nad dokumentami, w tym m.in. na przechowywanie dokumentów.

Spełnia ono także rolę zarządczą poprzez rozdzielanie zadań, kontrolę sposobu ich wykonywania oraz możliwość dyskusji na dany temat.

MICROSOFT TEAMS

Platforma Teams służy nam m.in. do utrzymywania kontaktu ze współpracownikami, prowadzenia z nimi rozmów na czacie i wideokonferencji. Microsoft Teams to również platforma do samodzielnej lub zespołowej pracy na plikach i koordynowania oraz organizacji pracy zespołu.

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW

1. Ekologiczne podejście

2. Szybkość przekazywania informacji

3. Bezpieczeństwo przekazywania danych

4. Bieżące monitorowanie wykonywanych czynności

5. Usystematyzowany sposób archiwizowania