Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy w zakresie technicznym, prawnym i ekonomicznym, związane z inwestycjami budowlanymi.
Mogą one stanowić materiał „do przekonania” drugiej Strony lub stanowić dowód w sprawie. W zespole swym posiadamy biegłych sądowych i rzeczoznawców.