Dane finansowe

Raporty roczne

Raporty okresowe

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Zarząd B-Act S.A. z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport  za I kwartał 2024 roku.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załącznik nr 1 – Jednostkowy raport okresowy B-Act S.A. I kwartał 2024 roku